Nasza Odpowiedzialność Społeczna

 

Żadna społeczność, placówka czy osoba nie funkcjonuje w próżni, a w otoczeniu i relacjach z wieloma podmiotami. Nasza szkoła współpracuje z innymi placówkami edukacyjnymi, MEN-em, Władzami dzielnicy, w której mamy siedzibę oraz  naszymi nauczycielami, rodzicami naszych uczniów...dużo by można wymieniać.

To co tu najistotniejsze, że wobec każdej jednostki staramy się podejmować przyjazny dialog, współpracę opartą na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu. Jako placówka edukacyjna czujemy się również w obowiązku, podobne zasady i wartości przekazywać naszym podopiecznym. Wspólnie organizujemy zajęcia otwarte, wystawy, przedstawienia i kiermasze dedykowane społeczności lokalnej, czyli po prostu naszym sąsiadom. Na co dzień korzystamy w miarę możliwości z produktów naturalnych i fair-trade. Dobieramy równie odpowiedzialnych i zaangażowanych dostawców i współpracowników. Chętnie organizujemy i bierzemy udział w akcjach społecznych i działaniach proekologicznych. Dbamy o to, by mieć szansę pokazać przyszłym pokoleniom piękno Ziemi, którym dziś jeszcze możemy się cieszyć.

 

08 października 2018